ZDANIEM PREZESA


ILOŚĆ ODWIEDZIN: 8413

MIESZKANIA

NOWE I UŻYWANE NA SPRZEDAŻ
OD 5.526,67 ZŁ/m2
ZOBACZ OFERTĘ

Remont balkonów

Robić czy nie?

Stan fatyczny przedstawiają zdjęcia

W sprawie zsypów

Podsumowując informacje zebrane z „deklaracji śmieciowych” informuję, że zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za segregacją odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24.07.2013 r. podjęła wstępną decyzję w sprawie likwidacji zsypów.

Mając na względzie Państwa wolę dotyczącą segregacji odpadów, chciałbym zadać pytanie: zlikwidować zsypy, czy nie.

Wybory do Rady Nadzorczej

Ukazała się ulotka „Stowarzyszenia Członków (nieistniejącej!!!) Spółdzielni Kozanów”. Nie mogę pozostawić jej bez odzewu. W jej akapicie „W naszej spółdzielni źle się dzieje!!!” podane są bezzasadne, kłamliwe oskarżenia. Tak przedstawione dane sugerują, że Zarząd działa na szkodę Spółdzielni. TAK NIE JEST.

Rozbudowano pomieszczenia Zarządu Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71 za kwotę 650.000,00 zł. – NIEPRAWDA. Zabudowując tarasy za kwotę 246.999,00 zł., powiększono pomieszczenia działu finansowego i członkowskiego oraz rozbudowano serwerownię tak, by sprostać wymaganiom sprzętowym i technicznym potrzebnym systemowi informatycznemu Spółdzielni. Zarówno te, jak i wszystkie pozostałe zadania inwestycyjne Spółdzielni zatwierdzone zostały przez Walne Zgromadzenie, a protest wspólnot mieszkaniowych z ulicy Gołężyckiej dotyczy budowy kolejnego – trzeciego parkingu na terenie pomiędzy hydrofornią, centralą telefoniczną, budynkiem Dzielna 1-11 (siedziba Banku PEKAO SA), a wspólnotami przy ul. Gołężyckiej. Sprawozdanie finansowe z realizacji funduszu remontowego nie jest „kreatywną księgowością”, ale realizacją § 27c Statutu Spółdzielni, wykonane zgodnie ze sztuką księgową, co potwierdza ocena biegłego księgowego (rewidenta) – str. 29 raportu. Spółdzielnia wybudowała już trzy budynki mieszkalne z myślą o mieszkańcach Kozanowa IV. W pierwszej kolejności mieszkania były do dyspozycji członków i ich rodzin. Ostatnie mieszkania, staraniem Zarządu, będą zasiedlane zgodnie z zasadą obowiązującą dla mieszkań lokatorskich przy 30% wpłacie własnej. Podawanie wartości zbywanych mieszkań, bez uwzględnienia wartości gruntu, standardu, wykończenia i lokalizacji budynku, jest zamydlaniem oczu. Podawanie w ulotce wartości rocznej eksploatacji i płac Zarządu to bzdury. Roczna eksploatacja to 22.941.141,27 zł., a fundusz płac, obejmujący wszystkich pracowników Spółdzielni, to 3.161.040,05 zł. Na 68 osób daje miesięcznie średnio 3.873,82 zł. brutto na osobę. PRZEDSTAWIANE W ULOTCE KWOTY SĄ WIĘC NIEPRAWDZIWE I MAJĄ NA CELU SIANIE FERMENTU.

ZARZUTY Z ULOTKI TO TYLKO POMÓWIENIA I TAK NAPRAWDĘ, TO DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁDZIELNI.

Odnośnie zadłużenia: wierutną bzdurą jest podawanie informacji o rzekomym zadłużeniu każdego mieszkania z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 4.200,00 zł. na jedno mieszkanie. Kredyty, które widnieją w sprawozdaniu finansowym to: kredyt mieszkaniowy z lat 90, który w formie normatywu spłacany jest indywidualnie przez mieszkańców XV przedsięwzięcia (ul. Dziadoszańska, Setna, Celtycka), a był zaciągnięty jeszcze przez SM „Energetyk” oraz drugi kredyt – obrotowy, na okres zamknięty, obciążający indywidualnie tych członków Spółdzielni, którzy zdecydowali się zamienić swoje stare mieszkania na nowo wybudowane. Kłamstwem jest również to, że nie ma planu remontów. Ustępująca Rada Nadzorcza 27 lutego 2013 r. uchwałą nr 3/02/2013 ustaliła zakres remontów na bieżący rok. Według tego planu, m.in. wykonano: malowanie klatek schodowych - ul. Pałucka 41-65, w realizacji jest ul. Modra 12–26, zlecono wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych ul. Modra 34–52 oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i z kostki betonowej. JAK WIDAĆ AUTOR ULOTKI NIE DOŚĆ, ŻE NIE POTRAFI ANALIZOWAĆ DOKUMENTÓW SPÓŁDZIELNI ZE ZROZUMIENIEM, TO W DODATKU UPRAWIA DEMAGOGIĘ, SIEJE FERMENT I WPROWADZA W BŁĄD MIESZKAŃCÓW. A tak nawiasem mówiąc – jak niesie wieść – to właśnie ten człowiek rości sobie prawo do zajęcia mojego stanowiska (Prezesa Zarządu Spółdzielni), ale nie by kierować Spółdzielnią, lecz ją zlikwidować.

DYKTATOWI „STOWARZYSZENIA” MÓWIĘ NIE I PROSZĘ O WSPARCIE NA NAJBLIŻSZYM WALNYM ZGROMADZENIU.

Przedstawiony hasłowo program kandydatów popieranych przez „Stowarzyszenie”, to populistyczne ogólniki i merytorycznie nie można się do nich odnieść w związku z tym, tego nie uczynię. Kandydaci do Rady Nadzorczej popierani przez „Stowarzyszenie” w swoich charakterystykach preferują rozliczenie kosztów na poszczególnych budynkach. NIE AKCEPTUJĘ TEGO POMYSŁU. Moje wyraźne NIE odnosi się do zróżnicowania stawek na fundusz remontowy, które w konsekwencji doprowadzą to do tego, że każdy budynek będzie miał inne opłaty. Jest to sprzeczne z moim rozumieniem SOLIDARYZMU SPÓŁDZIELCZEGO, który pozwala nam za jedną stawkę realizować remonty rozkładane w czasie. Dziś nie płacimy jednorazowo za remonty klatek, dachów, pionów ciepłej i zimnej wody, wind, tak jak się dzieje to we wspólnotach (najpierw wpłata całej kwoty, a potem remont). Składamy się wspólnie i po kolei realizujemy zadania. Popierani przez „Stowarzyszanie” kandydaci do Rady Nadzorczej chcą - otwierając boczne drzwi - podstępem, perfidnie, zrobić z naszej Spółdzielni wspólnoty na każdym budynku. Na członków Rady Nadzorczej zgłosiło 33 kandydatów (w tym 14 „stowarzyszonych”). Dokonajmy prawidłowego wyboru. Powiedzmy NIE tak zwanemu „Stowarzyszeniu Członków nieistniejącej – chyba, że wspólnoty - Spółdzielni Kozanów”.

WSPÓLNOTA CZY SPÓŁDZIELNIA?

Warto by również zadać parę pytań kandydatom do nowej Rady Nadzorczej, wspieranym przez „Stowarzyszenie”. Dlaczego uważają, że wspólnota mieszkaniowa to lepsze i tańsze zarządzanie spółdzielnią? Dlaczego jeden z kandydatów chce likwidacji wynagrodzenia rady nadzorczej, a drugi – będąc przewodniczącym Komisji Samorządowej w Radzie Nadzorczej w 2010 r. próbował przeforsować 2-krotną podwyżkę diet radnym (projekt uchwały był głosowany na Walnym Zgromadzeniu w 2010 r.)? Dlaczego kandydat, który rzekomo szuka oszczędności w Spółdzielni sam nie zgłasza wszystkich lokatorów swojego mieszkania do rozliczenia czynszowego i to od paru lat? Czyżby dlatego, by płacili za niego sąsiedzi? Dlaczego jeden kandydat chce rozbudowy parkingów, a drugi oprotestowywał budowę parkingu przy ul. Pałuckiej? Kolejny zaś kandydat, protestuje przeciwko budowie miejsc postojowych wzdłuż parku przy ul. Celtyckiej? Dlaczego, żądając jawności, nie podają ważnych faktów ze swoich życiorysów, takich jak: źle kierowałem zespołem ludzkim, firmą, zakładem lub nigdy tego nie robiłem, byłem już kiedyś członkiem Rady Nadzorczej, moje doświadczenia opierają się tylko na roznoszeniu ulotek, zaskarżaniu postanowień organów Spółdzielni (opis na stronie internetowej w zakładce sprawy sądowe – pozostałe sprawy sądowe)? I jeszcze podziękowanie dla kandydatów z listy „Stowarzyszenia”. W ostatnich dniach część z nich w końcu zapłaciła swoje zobowiązania wobec Spółdzielni około 6.000,00 zł. Zostali przymuszeni zapisem statutowym (w skład organów Spółdzielni nie mogą być wybierani członkowie, którzy zalegają z płatnościami wobec Spółdzielni), o czym przekonał się jeden z kandydujących teraz i trzy lata temu, kiedy został za długi skreślony z listy kandydatów przez Walne Zgromadzenie. Kończąc pytam, czy jesteś za, czy przeciw podziałowi Spółdzielni na wspólnoty mieszkaniowe?

W sprawie śmieci

Nie mogę zaakceptować uchwalonej przez Radę Miejską stawki 33,00 zł. od osoby za wywóz śmieci odbieranych w sposób nieselektywny. Dziś w Spółdzielni wnosimy opłatę 15,24 zł. Zafundowano nam 100% podwyżkę (w styczniu po raz pierwszy stawki wzrosły o ponad 77% - na koniec roku 2012 opłata wynosiła 8,60 zł od osoby). Zobaczymy co przyniesie przetarg, który ma się rozstrzygnąć po 11 kwietnia.

Ubocznym skutkiem propozycji rozliczania kosztów za śmieci m.in. od osób, jest wnioskowanie do Spółdzielni o wykreślenie z ewidencji współlokatorów. Członkowie Spółdzielni zgłaszają, że w mieszkaniu nie przebywa córka, syn, wnuki itd. (sąsiedzi to potwierdzają), a my zmieniamy liczbę osób, od których naliczane są opłaty (gaz, energia elektryczna ogólnego użytku, winda i jeszcze śmieci). Koszty nam się nie zmieniają, a liczba osób tak (w ostatnich miesiącach „wymeldowało” się około 500 osób). W konsekwencji więcej będą płacić Ci, którzy nadal potwierdzają swoje „zameldowanie” w naszych zasobach. Czy słusznie?

Malowanie klatek schodowych i wymiana okien

W miarę posiadanych środków finansowych Spółdzielnia, realizując wnioski członków, wykonuje prace remontowe, między innymi malowanie klatek schodowych oraz wymianę okien w częściach wspólnych. W wykonywaniu tych prac mamy pseudo-pomocników. Efekty ich działalności widoczne są na zdjęciach w galerii. Jest to zjawisko nagminne.

Spółdzielnia będzie robić wszystko, aby dewastatorów złapać. Liczymy na Państwa pomoc. Nie bójmy się reagować. Czujmy się odpowiedzialni za swoje otoczenie. Jeżeli taki stan rzeczy będzie się dalej utrzymywał, to zadaję sobie pytanie: czy kontynuować malowanie klatek schodowych i wymianę okien, wydając nasze wspólne pieniądze?