logo SM KOZANÓW IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
KOZANÓW IV

Aktualności

Spółdzielnia w 2021r.

Remonty w 2021 roku.

Wykonano remonty kilkuset balkonów z ponad 1,5 tysiąca zaplanowanych (po przeprowadzonych przetargach zawarto umowy na naprawę wszystkich balkonów objętych nakazami PINB), wymianę 4 wind, kilku poziomów ciepłej wody, 5 szt. drzwi komór zsypowych, wyłazy dachowe, kilka kaset domofonów, odwodnienie liniowe wraz utwardzeniem miejsc parkingowych + wiele innych drobniejszych napraw.

 

Tyle zarobiliśmy w 2021r. (lokale, miejsca parkingowe, reklamy, inne).

 

Wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM).

Proces dostosowywania stawek opłat do rzeczywistych kosztów utrzymania nieruchomości umożliwił zmianę trendu pogłębiającego deficyt na GZM i zmniejszenie straty w 2021r.

 


Windykacja w 2021r.

 

Zatrudnienie w naszej Spółdzielni

 

 

Organizacja.

  • usprawniliśmy komunikację z Mieszkańcami poprzez zakup cyfrowej centrali telefonicznej (Mieszkańcy są kierowani do konkretnych działów bez konieczności rozmowy z sekretariatem, w najbliższym czasie będziemy mogli nagrywać rozmowy),

  • wdrożyliśmy informatyczny system zgłoszeń awarii iMieszkaniec. Po zalogowaniu Mieszkańcy mogą zgłosić awarie z poziomu komputera lub telefonu i śledzić co się dzieje ze zgłoszeniem. Spółdzielnia zyskała narzędzie do automatycznego przekierowania zleceń do konserwatorów i serwisów zewnętrznych, możemy „śledzić” zlecenie, rozliczać wykonawców, zbierać dane o rodzajach awarii i szybkości ich naprawy.

  • opracowaliśmy nową stronę internetową, mamy nowe logo.

 

Pomagaliśmy:


 


  • akcji "Szlachetna Paczka"

 

  • w ostatnich miesiącach pomagaliśmy uchodźcom