logo SM KOZANÓW IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
KOZANÓW IV

Przetargi

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt.15  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ”Kozanów IV” unieważnia postępowanie przetargowe w przetargu nieograniczonym na: obsługę osiedla w zakresie:

- całorocznej konserwacji zieleni wraz z robotami związanymi z uzupełnieniem na sadzeń

i wycinką drzew na terenie Spółdzielni,

- wymiany piasku w piaskownicach na terenie Spółdzielni,

- zimowego utrzymania dróg o łącznej powierzchni około 26 486 m2 na terenie SMLW  „Kozanów IV” we Wrocławiu.