logo SM KOZANÓW IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
KOZANÓW IV

Aktualności

KONKURS - BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2023 i 2024

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej "Kozanów IV"

zaprasza zainteresowane podmioty

do składania ofert w konkursie na:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA OKRES OD 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

oraz

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA OKRES OD 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Oferty należy składać do dnia 16.10.2023r. do godziny 15:00

w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71

z adnotacją na kopercie:

"Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024"

bądź na adres: radni@kozanow4.pl

Wymagania jakie winnni spełniać Oferenci są zamieszczone poniżej w linku. Można jest także pobrać w sekretariacie Spółdzielni. Dodatkowych informacji udziela Zarząd. Tel. (71) 353 80 30, e'mail: radni@kozanow4.pl

 

Wymagania dla Oferentów