logo SM KOZANÓW IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
KOZANÓW IV

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYMIANA 10 DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Kozanów IV"

we Wrocławiu ul. Kolista 11,

ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Wymiana 10 dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych na terenie SMLW "Kozanów IV" we Wrocławiu".


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie prawidłowej oferty zgodnej z warunkami określonymi w SWIZ, w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71, w terminie do dnia: 28.06.2024r. do godz. 10:00.

2. Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w wysokości określonej w SWIZ.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024r. o godz. 11:00 w siedzibie Rady Nadzorczej przy ul. Kozanowskiej 34 we Wrocławiu.

 

Do pobrania:

SIWZ

 

Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru Zamawiającego.

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ