logo SM KOZANÓW IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
KOZANÓW IV

Aktualności, ogłoszenia

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 2LETIA OBSŁUGA W ZAKRESIE BUDOWY NOWYCH ORAZ PRZEBUDOWY/REMONTU ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DRÓG, CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

"Kozanów IV" we Wrocławiu

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"2-letnia obsługa Spółdzielni z podziałem na dwa niezależne zadania w zakresie budowy nowych oraz przebudowy/remontu istniejących nawierzchni dróg, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych i chodników na terenie SMLW "Kozanów IV" we Wrocławiu".

UWAGA!!! Nowy termin składania ofert. Szczegóły poniżej:

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Kozanów IV" we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Oferty należy składać do 12 października 2023r. do godziny 15:00 w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71 we Wrocławiu lub drogą mailową na adres: radni@kozanow4.pl

 

Dokumenty do pobrania:

- Wymagania dla Kandydata

- Oświadczenie Kandydata

18.09.2023
 

KONKURS - BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2023 i 2024

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej "Kozanów IV"

zaprasza zainteresowane podmioty

do składania ofert w konkursie na:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA OKRES OD 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

oraz

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA OKRES OD 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Oferty należy składać do dnia 16.10.2023r. do godziny 15:00

w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71

z adnotacją na kopercie:

"Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024"

bądź na adres: radni@kozanow4.pl

Wymagania jakie winnni spełniać Oferenci są zamieszczone poniżej w linku. Można jest także pobrać w sekretariacie Spółdzielni. Dodatkowych informacji udziela Zarząd. Tel. (71) 353 80 30, e'mail: radni@kozanow4.pl


Wymagania dla Oferentów

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt.14  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ”Kozanów IV” unieważnia postępowanie przetargowe w przetargu nieograniczonym na: 3-letnią obsługę Spółdzielni polegającą na bieżącym:

- wykonywaniu remontów nawierzchni istniejących ciągów pieszo-jezdnych,

miejsc  postojowych i chodników,

- wykonaniu nowych chodników i stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

- wykonywaniu remontów cząstkowych istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej,

- wykonywaniu napraw po-zimowych nawierzchni bitumicznych,

na terenie SMLW „Kozanów IV” we Wrocławiu.

07.09.2023
 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt.15  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ”Kozanów IV” unieważnia postępowanie przetargowe w przetargu nieograniczonym na: obsługę osiedla w zakresie:

- całorocznej konserwacji zieleni wraz z robotami związanymi z uzupełnieniem na sadzeń

i wycinką drzew na terenie Spółdzielni,

- wymiany piasku w piaskownicach na terenie Spółdzielni,

- zimowego utrzymania dróg o łącznej powierzchni około 26 486 m2 na terenie SMLW  „Kozanów IV” we Wrocławiu.

Strona 1 z 6  > >>