logo SM KOZANÓW IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
KOZANÓW IV

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 2LETIA OBSŁUGA W ZAKRESIE BUDOWY NOWYCH ORAZ PRZEBUDOWY/REMONTU ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DRÓG, CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

"Kozanów IV" we Wrocławiu

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"2-letnia obsługa Spółdzielni z podziałem na dwa niezależne zadania w zakresie budowy nowych oraz przebudowy/remontu istniejących nawierzchni dróg, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych i chodników na terenie SMLW "Kozanów IV" we Wrocławiu".

UWAGA!!! Nowy termin składania ofert. Szczegóły poniżej:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt.15  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ”Kozanów IV” unieważnia postępowanie przetargowe w przetargu nieograniczonym na: obsługę osiedla w zakresie:

- całorocznej konserwacji zieleni wraz z robotami związanymi z uzupełnieniem na sadzeń

i wycinką drzew na terenie Spółdzielni,

- wymiany piasku w piaskownicach na terenie Spółdzielni,

- zimowego utrzymania dróg o łącznej powierzchni około 26 486 m2 na terenie SMLW  „Kozanów IV” we Wrocławiu.