logo SM KOZANÓW IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
KOZANÓW IV

Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Kozanów IV" we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Oferty należy składać do 12 października 2023r. do godziny 15:00 w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71 we Wrocławiu lub drogą mailową na adres: radni@kozanow4.pl

 

Dokumenty do pobrania:

- Wymagania dla Kandydata

- Oświadczenie Kandydata

18.09.2023
 

KONKURS - BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2023 i 2024

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej "Kozanów IV"

zaprasza zainteresowane podmioty

do składania ofert w konkursie na:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA OKRES OD 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

oraz

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA OKRES OD 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Oferty należy składać do dnia 16.10.2023r. do godziny 15:00

w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71

z adnotacją na kopercie:

"Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024"

bądź na adres: radni@kozanow4.pl

Wymagania jakie winnni spełniać Oferenci są zamieszczone poniżej w linku. Można jest także pobrać w sekretariacie Spółdzielni. Dodatkowych informacji udziela Zarząd. Tel. (71) 353 80 30, e'mail: radni@kozanow4.pl


Wymagania dla Oferentów

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt.14  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ”Kozanów IV” unieważnia postępowanie przetargowe w przetargu nieograniczonym na: 3-letnią obsługę Spółdzielni polegającą na bieżącym:

- wykonywaniu remontów nawierzchni istniejących ciągów pieszo-jezdnych,

miejsc  postojowych i chodników,

- wykonaniu nowych chodników i stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

- wykonywaniu remontów cząstkowych istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej,

- wykonywaniu napraw po-zimowych nawierzchni bitumicznych,

na terenie SMLW „Kozanów IV” we Wrocławiu.

07.09.2023
 

Komunikat Rady Nadzorczej z dnia 06.07.2023

13.07.2023
 

HARMONOGRAM KONTENERÓW NA GABARYTY (do 31.08.2023r.)

28.03.2023
 

Strona 1 z 5  > >>